Sunday, April 15, 2012

Heart to Heart ( ♥τo♥ )

ကြ်န္မတို႔ၿမိဳ႕က  Heart to Heart ( ♥τo♥ )  ဆိုတဲ့ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းေလး တစ္ခုအေၾကာင္း ဘေလာ့မွာ မွတ္ထားတာ...။ 2011 ေဖေဖာ္ဝါရီ 13 ရက္ေန႕မွာ စၿပီးဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးအတြက္ အဓိက လုပ္တဲ့ အဖြဲ႔ပါပဲ။ ေငြမတတ္ႏုိင္သူေတြကို အခမဲ့ မ်က္စိစမ္းသပ္ခြဲစိပ္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းလည္း ေအာင္ျမင္တယ္။

 NGO ေတာ့ NGO ပဲ၊ ေဒၚလာမရတဲ့ျပင္ လုပ္အားစိုက္၊ ဆိုင္ကယ္ဆီဖိုး၊ ထမင္းစရိတ္စိုက္ၿပီး လုပ္ေနၾကတဲ့ ၿမိဳ႕မွာ က်န္ခဲ့တဲ့အဖြဲ႕သားအားလံုး သိပ္ေတာ္ၾကတယ္။ အေဝးေရာက္ေနၾကတဲ့ ၿမိဳ႕သားေတြကလည္း လစဥ္ပိုက္ဆံစုစုၿပီး လွမ္းလႊဲျဖစ္တယ္။

Facebook က အဖြဲ႕ရဲ႕ စာမ်က္ႏွာ မွာေတာ့ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုေတြ ၊စာရင္းဇယားေတြ ေသခ်ာျပထားတယ္။ ကြ်န္မကေတာ့ page info ကိုပဲ ကူးတင္လုိက္ေတာ့တယ္။ ေရးတာေတြသေဘာက်လို႕....။


Heart to Heart ( ♥τo♥ )

ပညာ၊ က်န္းမာ ေထာက္ပံ့ကူညီေရး
Mission
♥τo♥ ပညာေရး «««
တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ၾကိမ္ (ဇြန္လ ႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလ) တုိ႕တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏိွဳင္းကာ ခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါး ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စာရင္း ရယူ၍ လွဴဒါန္းပါတယ္။

♥τo♥ က်န္းမာေရး «««
ျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕ေဆးရုံနဲ႕ ဆက္သြယ္ျပီး ေဆးဝါးကုသဖုိ႕ မတတ္ႏုိင္တဲ့ သူေတြကုိ ေသခ်ာစိစစ္ျပီး လွဴဒါန္းေပးပါတယ္။ အေၾကာင္းအက်ိဳး ညီညြတ္ရင္လည္း မ်က္စိခြဲစိတ္ကုသေပးမွဳ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။

♥τo♥ ေသြးလွဴျခင္း «««
ေသြးလွဴရွင္မ်ားမွ အေရးေပၚေသြးလုိအပ္မွဳမ်ားကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး လွဴဒါန္းေပးပါတယ္။ (ေသြးလွဴလုိသူမ်ား ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းၾကဖုိ႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။)

♥τo♥ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား «««
ေရရွည္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမရွိဘဲ လစဥ္အလွဴေငြမ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ ျမိဳ႕နယ္၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး (မ်က္စိကုသမွဳအပါအဝင္) စသည့္ လူမွဳလုိအပ္ခ်က္ ကြက္လပ္မ်ားကုိ အက်ိဳးရွိစြာ အထိေရာက္ဆုံး လွဴဒါန္းေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

♥τo♥ ေငြေၾကးသုံးစြဲမွဳ «««
အလွဴရွင္မ်ား လွဴဒါန္းထားေသာ ေငြမ်ားကုိ လုိအပ္ေနေသာ အလွဴခံမ်ားဆီသုိ႕ ပကာသနမဖက္ အထိေရာက္ဆုံး အျပည့္အဝ လွဴဒါန္းေပးပါမယ္။ လစဥ္ရေငြ သုံးေငြ စာရင္းရွင္းတမ္းနဲ႕ လုပ္ေဆာင္မွဳစာရြက္မ်ားကုိ အလွဴရွင္မ်ား လက္ဝယ္အေရာက္ ပုိ႕ပါမယ္။ (အျခားအသုံးစရိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ စာရြက္စာတမ္း၊ ေဘာက္ခ်ာ၊ လွဴဒါန္းမွဳ ခရီးစရိတ္၊ စားစရိတ္ စသည္တုိ႕ကုိ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ေငြျဖင့္သာ က်ခံေဆာင္ရြက္ပါမယ္။)
Description
♥τo♥ ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ခ်ိဳ႕တဲ့ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ (မိသားစု) ရဲ႕ ကုိယ္စိတ္ႏွလုံး ခံစားမွဳေဝဒနာေတြကုိ မိမိကဲ့သုိ႕ စာနာစိတ္ထားကာ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မွဳ "စာနာစိတ္ထား ယွက္ႏြယ္ႏွလုံးသား" ကုိ ဆုိလုိပါတယ္...
(လူတစ္ဦး တစ္လ တစ္ေထာင္က်ပ္ စုေဆာင္းျပီး ကုိယ့္ျမိဳ႕ရြာရဲ႕ လစ္ဟာေနတဲ့ လူမွဳကြက္လပ္ေတြကုိ တူညီစိတ္ထားျဖင့္ စြမ္းႏုိင္သေရြ႕ ျဖည့္ဆည္းၾကရေအာင္...)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ရည္ရြယ္ခ်က္ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
• မိမိျမိဳ႕ရြာ ဝန္းက်င္ရွိ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အစရွိေသာ လူမွဳဒုကၡ အခက္အခဲမ်ားကုိ စုေပါင္းအားနဲ႕ စြမ္းႏုိင္သေရြ႕ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ဖုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္...

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ဖြဲ႕စည္းမွဳ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
• အသင္းအဖြဲ႕ပုံစံမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ စုေပါင္းလွဴဒါန္းျခင္းပုံစံနဲ႕ ေဆာင္ရြက္တာမုိ႕ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး တစ္စုံတစ္ေယာက္က တာဝန္ခံလုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္တုိ႕မရွိပါ။ အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းကင္းနဲ႕ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (Freedom, Unity and Truth) ပုံစံနဲ႕ လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္လုိ႕ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆုိ အားလပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ႏုိင္ရာတာဝန္ယူလုိ႕ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါတယ္...

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ အလွဴေငြေကာက္ခံမွဳ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
• လူတစ္ဦး တစ္ေထာင္က်ပ္ကုိ လစဥ္ (သုိ႕) အဆင္ေျပတဲ့လမွာ ေကာက္ခံသူတာဝန္ခံ (Branch Leader) မ်ားမွတစ္ဆင့္ လစဥ္ (၂၅) ရက္ေန႕ေနာက္ဆုံးထား လွဴဒါန္းႏုိင္ပါတယ္။ လအတြင္း လွဴဒါန္းရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အဆင္ေျပေသာလမွ ဆက္လက္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါတယ္။ ယခင္လ ေၾကြးက်န္ လွဴဒါန္းမွဳကုိ စာရင္းဇယား အခက္အခဲရွိပါ၍ လက္မခံႏုိင္ပါ။ လစဥ္ အလွဴရွင္မ်ား စာရင္းကုိ အခ်ိန္မေရြး ၾကည့္ရွဳႏုိင္ပါတယ္။ (သီးျခားအလွဴခံ ေစလႊတ္ျခင္း၊ မည္သည္႕ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား ကူညီေကာက္ခံေစျခင္း၊ အဖြဲ႕လုိက္ ေကာက္ခံျခင္းမ်ား လုံးဝ (လုံးဝ) မျပဳလုပ္ပါ။) မိမိဆႏၵျဖင့္ လွဴဒါန္းလုိသူကုိသာ လက္ခံပါတယ္။

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ အလွဴေငြထိန္းသိမ္းမွဳ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
• လစဥ္ ရေငြ၊ သုံးေငြအခ်ိဳးကုိ ခ်ိန္ဆေဆာင္ရြက္သုံးစြဲတာမုိ႕ ေငြပုိေငြလွ်ံ အေျမာက္အမ်ား လက္ဝယ္စုေဆာင္းထားရွိျခင္း မရွိပါ။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး လွဴဒါန္းမွဳမ်ားကုိ ခ်ိန္ဆ၍ လျပတ္သုံးစြဲ၍ မရပါသျဖင့္ အလြန္ဆုံး (၂) လစာ ေလာက္ကုိ ခန္႕မွန္းခ်ိန္ဆ သုံးစြဲပါတယ္။ (အလွဴေငြ လွဴဒါန္းျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းတုိ႕ကုိ တာဝန္ခံ (၆) ဦးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ဖိတ္ေခၚမွဳ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
• လူငယ္အမ်ားစုမွ မွန္ကန္ေသာ ေစတနာအရင္းခံကာ ကုိယ္စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ်ႏွင့္ လွဳပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ရပါသျဖင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တတ္သိနားလည္သူမ်ားက အျပဳသေဘာ ေစတနာျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ လမ္းညြန္ေပးမွဳမ်ား၊ က်ိဳးေၾကာင္းေဝဖန္ေထာက္ျပမွဳမ်ား လုိအပ္ပါသျဖင့္ အၾကံျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အားလုံးကုိ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ေခၚပါတယ္...။


⌂ ကတိ ⌂
♥τo♥ သည္ အလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ားကုိ မိမိတုိ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အခ်ိန္ကာလ အတုိင္းအတာ အထိ အထိေရာက္ဆုံး၊ အက်ိဳးရွိဆုံး ႏွင့္ မွန္ကန္စြာ လွဴဒါန္းေပးမွာျဖစ္ျပီး အျခားအသုံးစရိတ္၊ ဝန္ေဆာင္မွဳတုိ႕ကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး စိစစ္ျခိဳးျခံကာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကုိလည္း လွဴခြင့္ရသည့္ ေနာက္ဆုံးအသုံးစရိတ္အထိ ရွင္းလင္းျပန္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

⌂ တည္တံ့မွဳ ⌂
♥τo♥ သည္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါကာ အကူအညီလုိအပ္ေနသည့္ အလွဴခံမ်ားၾကား၊ ေစတနာကြန္ယက္ျဖင့္ ယွက္ႏြယ္ခ်ိတ္ဆက္ လွဴဒါန္းေပးတာျဖစ္လုိ႕ (၁) အလွဴရွင္မ်ား (၂) တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား (၃) လွဴခြင့္ရမည့္ အေျခအေန၊ အေနအထားစသည္မ်ား ေပၚတြင္မူတည္၍ တည္တံ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

☼ လစဥ္စုေပါင္းေဆြးေႏြးမွဳ ☼
လစဥ္စုေပါင္းေဆြးေႏြးမွဳကုိ လကုန္ရက္မ်ားတြင္ ရက္သတ္မွတ္၍ လအတြင္း လုပ္ကုိင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြး တာဝန္ခြဲေဝၾကပါတယ္။ အားလုံးတက္ေရာက္ဖုိ႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ (လွဴဒါန္းသူ ရွိေပမယ့္ ပါဝင္လွဳပ္ရွားလုပ္ကုိင္မည့္သူ အားနည္းရင္လည္း ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ဖုိ႕ ခက္ခဲႏုိင္ပါတယ္)။
☺ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ အေကၽြးအေမြးအစီအစဥ္ လုံးဝမရွိပါ၍ ေရဆာတတ္ပါက ေရဘူးယူေဆာင္လာၾကပါရန္☺

No comments: